Såvel på bane- som frimærker

Bureauustempler

Samling bestående af ca. 400 klip og 250 breve fra omkring år 1900 til 1960 med hovedvægten på

1920-40