Skibsfragtmærker

Jeg har dubletter af de fleste ruter. Send mancoliste til vag@dlgmail.dk

Mange forskellige fragtmærker haves. 6-blokken er utakket i midten